Welkom in 'De Parken'

In Memoriam

Helaas is Ruud Dijkstal, onze zeer betrokken penningmeester na een lang ziekbed komen te overlijden. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn grote betrokkenheid bij de Parken.
Wij zullen zijn enorme gevoel voor humor en scherpzinnige beschouwingen ten zeerste missen en wij wensen Free en familie heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Het bestuur van de Parken,
Jan-Willem, Marc, Rani en Jennifer

Geachte mede-wijkbewoners,

Welkom op onze hernieuwde website! U kunt hier informatie vinden over onze vereniging, de doelstelling en haar activiteiten.
Wij vinden het belangrijk om vanuit verschillende hoeken met onze leden te communiceren. Dit doen wij door middel van het organiseren van verschillende jaarlijkse evenementen, via e-mail en middels deze website.

We mogen inmiddels 275 huishoudens tot onze leden rekenen en dit aantal groeit jaarlijks. Onze ambitie is om deze groei verder uit te breiden. Dus aarzelt u niet om u aan te melden via de button.

Marc Molhuysen
Voorzitter

Lid worden

Meld je nu aan »
Veiligheid - De Parken, Hilversum

Veiligheid

Als wijkvereniging zien wij wonen in een veilige omgeving als een van onze kerntaken. Wij besteden hieraan dan ook veel aandacht. O.a. door een samenwerking met Gooiland Beveiliging.

Verkeer - De Parken, Hilversum

Verkeer

Verkeer is een ander speerpunt voor onze wijkvereniging: het verbeteren van verkeersveiligheid en het bespreken van snelheidsremmende maatregelen met de gemeente.

Omgeving - De Parken, Hilversum

Omgeving

Het behoud van het karakter van de wijk vinden wij erg belangrijk. Alle vergunningaanvragen toetsen wij dan ook aan de gedefinieerde wijkcriteria.

Evenementen - De Parken, Hilversum

Evenementen

Jaarlijks organiseren wij als wijkvereniging verschillende evenementen waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.