Logo De Parken

Veiligheid

Een belangrijk onderdeel voor de leefbaarheid in de wijk is de veiligheid. De Parken besteed daar dan ook erg veel aandacht aan.

We houden periodiek overleg met de twee wijkagenten en Gooiland beveiliging.

Verkeer

Onze wijk is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit betekent voor het verkeer dat elke verandering van lanen, bermen en andere groenvoorzieningen slechts kan plaatsvinden na een uitvoerige vergunningenprocedure. 

Lees verder »

Omgeving

Zoals u wellicht weet - is er enige maanden geleden een stoep aangelegd op de Catherine van Rennes laan. Dit heeft tot behoorlijk wat discussie geleid tussen omwonenden, de gemeente en De Parken.

Lees verder »

Evenementen

Per jaar worden er een aantal activiteiten georganiseerd om zo de sociale samenhang in de buurt te bevorderen. Bijvoorbeeld een rondleiding in de Wisseloord Studio's of een High Tea op het Nimrodpark.

Lees verder »

Hartelijk welkom op de website van 'De Parken’!

Wij geven u hier informatie over onze vereniging, de doelstelling en activiteiten.
Belangrijk is dat de vereniging en ons bestuur alleen goed kunnen functioneren, als er genoeg met de achterban wordt gecommuniceerd en wij kunnen rekenen op een groot draagvlak. In dit verband is het verheugend dat nu ongeveer 260 van de 450 huishoudens lid zijn, een aantal dat zeker nog hoger kan en moet. Aarzelt u niet ons te bellen of te schrijven over (gewenste) activiteiten, het lidmaatschap of eventuele belangstelling voor een bestuursfunctie.

Marc Molhuysen
Voorzitter