Veiligheid

Als wijkvereniging vinden wij wonen in een veilige omgeving zeer belangrijk. Wij besteden hier veel aandacht aan. Zo hebben we periodiek overleg met onze wijkagenten en zijn wij een aantal jaren geleden de samenwerking met Gooiland beveiliging gestart. Hoe meer leden we hebben, hoe meer auto’s van Gooiland in de wijk kunnen rondrijden wat bijdraagt aan een veilige leefomgeving.

Meer in detail doen wij het volgende aan het behoud van een veilige leefomgeving:

  • Periodiek overleg met de wijkagenten en Gooiland teneinde inbraakgevallen te bespreken en daaruit verbetermaatregelen te definiëren.
  • Analyseren en opvolging van Gooiland-meldingen. Filteren welke berichten naar de leden toe moeten.
  • Communicatie naar leden over:
    • Preventieve maatregelen/best practices,
    • Alerts (bv voor vakantieperiodes),
    • Concrete inbraakgevallen.

Graag stellen wij onze twee wijkagenten aan u voor:

Vanuit Gooiland Beveiliging is onze contactpersoon:

De Parken werkt samen met Gooiland Beveiliging

Gooiland Beveiliging

Als wijkvereniging hebben we een raamovereenkomst gesloten met Gooiland Beveiliging – waar u gebruik van kunt maken.

Gooiland Beveiliging BV bestaat al 22 jaar en heeft in de regio Gooi een grote trouwe klantenkring opgebouwd. In nauw overleg met wijkvereniging De Parken en de Politie verzorgen zij vanaf mei 2005 succesvol de collectieve beveiliging en alarmopvolging/sleutelbeheer in de buurt uit. Het aantal inbraken is in de jaren met meer dan 80% gedaald en het gevoel van veiligheid fors gestegen.

De mobiele surveillant van Gooiland rijdt dagelijks preventief binnen een straal van tien minuten in en door de buurt. Doel van onze collectieve dienstverlening is met zoveel mogelijk deelnemers in een beperkt gebied snelle alarmopvolging te realiseren (streven is 0-10 minuten). Bijkomend voordeel en aanvullend preventief is dat de surveillant in de genoemde uren ook als er geen alarm is door uw buurt rijdt, reageert (kosteloos) op assistentie-oproepen en eventuele bijzonderheden rapporteert en/of direct door meldt aan de Politie.

Alarmen worden 24 uur per dag opgevolgd. Voor elke opvolging worden kosten in rekening gebracht. In overleg met wijkvereniging De Parken, de Politie en de individuele klanten gebruikt Gooiland alle kennis, ervaring en creativiteit om de kwaliteit van de afgesproken dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden en daar waar mogelijk te verhogen. De servicedesk van Gooiland (die de 12 surveillance-auto’s aanstuurt) is 24 uur per dag bereikbaar.

Gooiland is onafhankelijk en werkt samen met diverse meldkamers en installateurs. Als u dit wenst kunnen zij u hierin volledig adviseren en van dienst zijn. Voor leden van De Parken gelden hiervoor ook collectieve kortingen.

Indien u wordt aangemeld door of via al een bestaande relatie van Gooiland Beveiliging BV zal er voor beide een eenmalige instapkorting gelden van 10% op onze standaard jaarovereenkomst.

Omdat de beveiligingswens per klant verschillend is, kunt u ook (vrijblijvend) een afspraak met Gooiland maken om uw specifieke situatie te bespreken. Tijdens zo’n gesprek kunnen alle mogelijkheden met u worden door genomen en kan Gooiland – indien gewenst – een beveiligingspakket op maat aanbieden. Een gesprek neemt niet langer in beslag dan max 45 minuten. U bent dan volledig op de hoogte van alle mogelijkheden.

Meer informatie: bezoek de website van Gooiland Beveiliging