Verkeer

Verkeer is een belangrijk speerpunt voor onze wijkvereniging: het verbeteren van verkeersveiligheid en het bespreken van snelheidsremmende maatregelen met de gemeente.
Voorbeelden van maatregelen die de vereniging samen met de gemeente heeft getroffen in de afgelopen jaren zijn:

–Snelheidsremmende maatregel Beethovenlaan
De rotonde aan de Beethovenlaan ter hoogte van de Sweelincklaan is in 2015 aangelegd en dit heeft de snelheid aan de Beethovenlaan met ruim 10 kilometer per uur verlaagd.

–Bachlaan
Na jaren van onderhandelen door bewoners en De Parken, heeft de gemeente vier permanente sluizen voorzien van drempels geplaatst. Deze sluizen werken snelheidsverlagend en verbeteren de veiligheid van overstekende fietsers.

–Project ‘Veilig naar school’
De Parken is betrokken geweest bij gesprekken met de gemeente en de scholen om de veiligheid rondom de scholen in onze wijk te verbeteren. Hieruit zijn de volgende plannen naar voren gekomen:

  • Markeringen op het wegdek en waarschuwingsborden bij de scholen in de buurt,
  • Parkeerzone bij de Mozarthofschool is opnieuw ingericht,
  • Mozartlaan is eenrichtingsverkeer geworden vanaf de Sweelincklaan,
  • Nieuwe parkeer- en stopverboden rondom de Godelineschool.