Aanpassing drempels Beethovenlaan en Mozartlaan

De gemeente gaat o.b.v. de ervaringen en feedback de drempels op de Mozartlaan en Beethovenlaan aanpassen.

Ambitie is om de drempels zo aan te passen, dat de verkeersveiligheid omhoog gaat, terwijl het snelheidsbeperkende effect juist wordt versterkt. E.e.a. zal in het tweede kwartaal van 2021 worden uitgevoerd.

In deze brief (klik op de link) leest u meer.