Algemene Ledenvergadering 1 maart 2022

Op Dinsdag 1 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als de omstandigheden het toelaten dan zullen wij elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten en wel in het clubhuis van H.L.T.C. ’t Melkhuisje.

Lees hier het jaarverslag van 2021
Voorstel tot wijziging van de statuten