ALV Wijkvereniging ‘De Parken’ maandag 11 februari om 19.30 uur

Beste leden,

Met veel plezier nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging De Parken op maandag 11 februari 2019 in ‘t Melkhuisje, Bussumergrintweg 58, Hilversum – inloop vanaf 19.30 uur.

De belangrijkste agendapunten zullen zijn:

  • Evaluatie 2018 
  • Benoeming nieuwe bestuursleden
  • Benoeming kascontrolecommissie 
  • Jaarplan 2019 

Bekijk hier de notulen van de vorige ALV en van de buitengewone ALV in juli.

Na de vergadering, die ongeveer een uur zal duren, biedt het bestuur een borrel aan. Kunt u alstublieft uiterlijk donderdag 7 februari laten weten of en met hoeveel u deelneemt? Dat kan per e-mail aan: evenementen@de-parken.nl.

Met vriendelijke groet, Jan-Willem Dekkers, 
Voorzitter Wijkvereniging De Parken.