Informatieavond bouwplan ‘s-Gravelandseweg 147

Op 13 maart 2017 is er een informatieavond geweest waarop de bouwplannen voor ‘s-Gravelandseweg 147 zijn getoond.
Tijdens deze inloopavond hebben wij drie bezoekers mogen ontvangen, te weten:

  • dhr. Beckmann, eigenaar van het pand ‘s-Gravelandseweg 145a in Hilversum
  • dhr. Molhuysen, voorzitter van de Wijkvereniging “De Parken” Hilversum
  • mw. Van den Berg, buurtcoördinator voor het gebied Noordwest in Hilversum

Bezoekers hebben aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen het bouwplan, dan wel daarover positief zullen adviseren richting hun achterban.

Ook met dhr. Van Rijthoven, eigenaar van het pand ‘s-Gravelandseweg 151 in Hilversum is het plan voorafgaand aan de informatieavond besproken. Ook hij heeft daarbij aangegeven, daartegen geen bezwaar te hebben.

Uit de lage opkomst tijdens de informatieavond constateren wij dat andere omwonenden kennelijk geen aanleiding (meer) zien om tegen het bouwplan te ageren. Het bouwplan zal nu verder worden uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp dat ter beoordeling aan de Commissie Welstand en Monumenten zal worden voorgelegd. Op basis van het goedgekeurde ontwerp zal dan de aanvraag omgevingsvergunning voorbereid worden.

Bouwplan ‘s-Gravelandseweg 147 (pdf, 5Mb)