Brief foutief parkeren

Beste leden,

Naar aanleiding van uw response op het onderzoek naar (potentieel) verkeersonveilige situaties (uitkomst nov 2019, zie nieuws) is gebleken dat men veel melding maakt van het foutief parkeren in de berm/groene voetpad. Het kan hier b.v. gaan om auto’ en containers bij een verbouwing. Om het groen in de wijk te behouden hebben wij een brief gemaakt om deze te verspreiden onder mensen die niet weten dat het parkeren in de berm niet mag.  Zoals aangekondigd op de ALV van 10 februari jl. is deze brief te downloaden van deze pagina om zelf uit te kunnen printen en te verspreiden.

Download de brief