Brief Winkeltijdenverordening

Een nieuwe winkeltijdenorderening ligt tot en met 26 februari 2018 ter inzage in de digitale Burgerleeskamer op het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. In de ontwerp winkeltijdenverordening wordt voorgesteld dat winkeliers zelf mogen bepalen wanneer zij open gaan gedurende de dagen van de week inclusief de zondag.

Lees de brief (.pdf)