ALV Wijkvereniging ‘De Parken’ maandag 11 februari om 19.30 uur

Beste leden,

Met veel plezier nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging De Parken op maandag 11 februari 2019 in ‘t Melkhuisje, Bussumergrintweg 58, Hilversum – inloop vanaf 19.30 uur.

De belangrijkste agendapunten zullen zijn:

  • Evaluatie 2018 
  • Benoeming nieuwe bestuursleden
  • Benoeming kascontrolecommissie 
  • Jaarplan 2019 

Bekijk hier de notulen van de vorige ALV en van de buitengewone ALV in juli.

Na de vergadering, die ongeveer een uur zal duren, biedt het bestuur een borrel aan. Kunt u alstublieft uiterlijk donderdag 7 februari laten weten of en met hoeveel u deelneemt? Dat kan per e-mail aan: evenementen@de-parken.nl.

Met vriendelijke groet, Jan-Willem Dekkers, 
Voorzitter Wijkvereniging De Parken.

TVH Run Bike Run evenement

Run Bike Run evenementOp zondag 17 maart 2019 wordt er in en rond de wijk Trompenberg een Run Bike Run evenement georganiseerd. De organisator is Triathlon vereniging Hilversum (TVH), een actieve vereniging met ruim 100 leden, waar getraind kan worden op alle drie de onderdelen van de triathlonsport (zwemmen, fietsen, lopen).

De TVH organiseert al ongeveer 20 jaar een Run Bike Run rond Anna’s Hoeve. Omdat rond Anna’s Hoeve een ruimtelijke herinrichting gaat plaatsvinden vanwege de snelle buslijn (HOV) en de nieuwe wijk aldaar, was het onmogelijk om het evenement daar nog langer te organiseren. Trompenberg bleek een goed alternatief.

Wilt u meer informatie over dit evenement, de parcours etc, open dan de brochure met uitgebreide informatie.

Informatie Run Bike run evenement »