Inbraakpreventie in de wijk deze zomer

Op woensdag  8 juli jl. hebben 4 agenten, waaronder onze wijkagent Friso de Jong met een vertegenwoordigster van het bestuur van De Parken een wandeling gemaakt door onze wijk.

De veiligheid in en om het huis in een tijd dat veel mensen op vakantie zijn of gaan was het doel van de avond.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners. Veel informatie is uitgewisseld met betrekking tot inbraakpreventie. Denk onder meer aan:

  • openstaande ramen,
  • let op toegang tot het huis (voordeur, hek, tuindeuren, etc.)
  • waar staan de kliko’s,
  • ligt uw apparatuur in het zicht,
  • licht rondom het huis.

Voor meer  informatie kunt u ook kijken op: www.politiekeurmerk.nl/preventietips.
Op deze site kunt veel bruikbare aanwijzingen vinden.

Update – Omgevingsvisie Hilversum 2040

De gemeente Hilversum is bezig met de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor 2040. We zijn daarbij betrokken, er loopt een inspraakproces. Tegelijkertijd is er echter ‘gedoe’ omdat de gemeente ook al vrij vergaande voornemens heeft om 10,000 nieuwe woningen te bouwen in het kader van een samenwerking binnen het zgn. MRA (Metropool Regio Amsterdam). Sommige wijken/burgers – wij hebben dat gesteund – hebben bezwaren gemaakt tegen de wijze van besluitvorming c.q. de voornemens en dit heeft de invulling gekregen van een burgerinitiatief. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente deze week besloten om de besluitvorming rond de woningen/spoorgebied in het kader van de MRA voorlopig stop te zetten, om in te gaan op de vragen van het burgerinitiatief en die op te pakken in het op goede wijze vervolgen van de inspraakprocedure over de Omgevingsvisie. Doel is om in september/oktober een hernieuwd plan van aanpak voor die Omgevingsvisie aan de Raad aan te bieden.

Let op: dit is onze samenvatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, leest u alstublieft de bijgevoegde brief van de gemeente voor de details.