Heeft u hulp nodig of wilt u juist helpen?

Op dit moment ervaart u wellicht kleine of grote problemen in uw dagelijks leven, of wilt u juist anderen helpen. We brengen hier graag enkele Hilversumse initiatieven onder uw aandacht.

Op de website www.samenvoorhilversum.nl kunt u aangeven of u eventueel assistentie of een aanspreekpunt nodig heeft, of zich graag wilt opgeven als vrijwilliger. Dit is een burgerinitiatief, specifiek gericht op onze postcode 1217, met o.a. betrokkenheid van Versa Welzijn en de gemeente. 

Ook de gemeente zelf biedt informatie op haar website, waaronder de mogelijkheid om een poster uit te printen als u hulp kunt gebruiken, of juist wilt bieden. U vindt de posters op de site www.hilversum.nl/corona onder de kop ‘wat kunt u zelf doen’.

Aarzel ook niet om onze vereniging om hulp te vragen; u kunt dat doen door contact op te nemen met secretaris@de-parken.nl

Brief foutief parkeren

Beste leden,

Naar aanleiding van uw response op het onderzoek naar (potentieel) verkeersonveilige situaties (uitkomst nov 2019, zie nieuws) is gebleken dat men veel melding maakt van het foutief parkeren in de berm/groene voetpad. Het kan hier b.v. gaan om auto’ en containers bij een verbouwing. Om het groen in de wijk te behouden hebben wij een brief gemaakt om deze te verspreiden onder mensen die niet weten dat het parkeren in de berm niet mag.  Zoals aangekondigd op de ALV van 10 februari jl. is deze brief te downloaden van deze pagina om zelf uit te kunnen printen en te verspreiden.

Download de brief