Verslag van contact met gemeente over potentieel onveilige verkeerssituaties in De Parken

Beste leden,

Op basis van jullie feed-back heeft de gemeente samen met vertegenwoordiging van het bestuur alle gemelde situaties ter plekke bekeken.
Namens de gemeente waren aanwezig Raymond de Graaff (ruimtelijke ordening) en Jan Koops (politie), namens het bestuur Bas Esbach.
In algemene zin kunnen we melden dat de gemeente niet alleen snel heeft gereageerd op ons initiatief, maar ook betrokken overkwam en de gemelde situaties serieus nam.
In totaal hebben we 12 reacties ontvangen van de leden, waarbij sommige situaties meerdere keren gemeld werden.
De volgende situaties zijn bekeken en waar nodig vervolg acties afgesproken.

1: Mozartlaan

Niet volgen van de rijrichting op het éénrichtingstuk leidt tot onveilige situaties. 4x gemeld.

Reactie gemeente:
Gemeente zal komen handhaven.

2: “rotonde” Beethovenlaan/Mozartlaan

Je mag langs beide kanten rijden wat soms tot verrassingen leidt voor de verkeersdeelnemers. 2x gemeld

Reactie gemeente:
Het instellen van 1 richtingsverkeer in deze situatie werkt snelheid bevorderend, wat je zeker dicht bij de school niet wil. Daarnaast bestaat het risico dat een eventuele rotonde aanduiding genegeerd wordt wat extra risico oplevert.
Conclusie gemeente: huidige situatie handhaven

3: T-kruising voor Godelinde school

Verkeer passeert T-splitsing regelmatig aan verkeerde kant. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
In principe staan de borden goed en zijn ook goed leesbaar.
Conclusie gemeente: niet direct mogelijkheden om de situatie te verbeteren wat betreft aanpassingen in plaatsen borden etc., wel mogelijkheid tot handhavend optreden.

4: C van Renneslaan

Er wordt erg snel gereden tussen de Wisseloordstudio’s en de aansluiting op de Wisseloordlaan 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Er zal een snelheidsmeeting gedaan worden.

5: Hoflaan-ter hoogte kinderopvang

Er wordt erg snel gereden. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Er is eerder een snelheidsmeeting gedaan. Deze zal nogmaals worden bekeken om te bepalen of vervolg acties nodig zijn

6: Bisonlaan

Lastig uitrijden uitrit door bewoner door plaatsen parkeer kruis. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Situatie wordt/is in overleg met bewoner bekeken.

7: Bisonlaan-Blesboklaan

In de bocht gebeuren door weghelft overschrijding bijna ongelukken. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Een bocht heeft een snelheid remmend effect en het plaatsen van een streep voor weghelft aanduiding is in principe niet van toepassing in een 30km zone.

8: Blesboklaan

Er wordt te hard gereden. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Een snelheidsmeeting heeft uitgewezen dat een snelheid beperkende maatregel van toepassing kan zijn.
Dit project komt op de zogenaamde longlist van de gemeente en zal opgevolgd worden zodra het prioriteit krijgt of zodra er andere onderhoudsmaatregelen getroffen worden op bewuste weggedeelte. Als Parken zullen we hier op toezien.

’Bladblazen is niet goed voor het leven in de tuin’, bladerhopen vormen overwinteringsplek en zijn bron van voedsel

Bron: Gooi en Eemlander 23-10-2019

Actie Bladslag in Hilversum. Ook in particuliere tuinen wordt steeds vaker machinaal blad weggehaald.

Tamar de Vries

HILVERSUM

Nog even, en ze gaan weer de tuin in en de straat op: de bladblazers. Tuinen, straten en parken liggen vol blad. In ons aangeharkte land hebben veel mensen de onweerstaanbare neiging afgevallen blad op te ruimen.

Ze gaan naar buiten met bladblazer of -zuiger. Het is nog maar mondjesmaat bekend dat afgevallen herfstbladeren weghalen eigenlijk helemaal niet goed is voor de tuin. Tussen de bladeren wemelt het van het leven. Insecten eten van de blaadjes, maken er compost van en verbeteren gratis de bodemstructuur van de tuin. Egels maken dankbaar gebruik van bladerhoopjes door er een winternest van te maken. Ook het leven in de vijver gedijt in de winter beter als het met rust wordt gelaten, want kikkers en waterdiertjes kruipen onder de bladeren in de modder.

Eigenlijk is het beter om helemaal géén bladeren te blazen of zuigen, maar gazonbezitters kunnen worden ’vrijgesteld’ van bladblaasontmoediging. Een laag nat en schimmelend blad is immers funest voor het gras. Maar wat is er mis met een bladhark? Het afgevallen blad in de perken en onder struiken harken heeft twee voordelen: je bent in beweging plus de planten en struiken krijgen een gratis winterdekentje. Op stoepen en tegelpaden is het in verband met glad worden wel beter om blad weg te halen.

Tuinvogels overleven de winter niet zonder afgevallen blad. Winterkoning, roodborst en mussen zoeken graag naar insecten in afgevallen blad. Kampioenen in graven in bladeren zijn de merels. Zeker in de winter is voedsel zoeken tussen de bladeren van levensbelang voor kleine vogels. Als het vriest kunnen ze ’s nachts wel tien procent van hun lichaamsgewicht verliezen.

Insecten

Het is al langer bekend dat insecten het zwaar hebben in Nederland. Eén onderzoek liet vorig jaar zien dat ze met zo’n 75 procent achteruit zijn gegaan de laatste decennia. Onder bladerhopen leven wormen, spinnen en duizenden insecten. En zij dienen vogels weer tot voedselbron.

De insecten onder de afgevallen bladeren eten het blad, verteren die tot compost en zorgen zo op een natuurlijke manier voor bemesting van de grond en verbeteren de structuur van de bodem met hun gewroet. En dat scheelt de tuinbezitter in de kosten voor tuinaarde in het voorjaar. Niet alleen bladerhopen helpen de insecten, ook dode takken en bloemstengels bieden hen een overwinteringsplek. Uitgebloeide planten en op een hoop geharkt snoeiafval worden in het voorjaar onder andere door vogels gebruikt als nestmateriaal.

Ander nadeel: een bladblazer of -zuiger maakt herrie. Tuinvogels genieten daar niet zo van en vliegen naar de buurtuinen. Overigens lijkt bladblazen bijna uitsluitend een mannending te zijn. Zijn ze te zwaar voor vrouwen? Of is het ook een beetje een statussymbool? Afgezien daarvan, een bladhark is goedkoper en geruisloos.

Blad laten liggen is dus beter voor de tuin en voor de mens zelf.