Brief foutief parkeren

Beste leden,

Naar aanleiding van uw response op het onderzoek naar (potentieel) verkeersonveilige situaties (uitkomst nov 2019, zie nieuws) is gebleken dat men veel melding maakt van het foutief parkeren in de berm/groene voetpad. Het kan hier b.v. gaan om auto’ en containers bij een verbouwing. Om het groen in de wijk te behouden hebben wij een brief gemaakt om deze te verspreiden onder mensen die niet weten dat het parkeren in de berm niet mag.  Zoals aangekondigd op de ALV van 10 februari jl. is deze brief te downloaden van deze pagina om zelf uit te kunnen printen en te verspreiden.

Download de brief

Initiatief van Klimopschool en buurtbewoners voor kerst 2019

Enige tijd geleden werd aan de omwonenden van de Klimopschool gevraagd of zij (een deel van) hun tuin ter beschikking wilden stellen voor een kleine voorstelling van het Kerstverhaal tijdens een rondtocht van leerlingen, ouders en begeleiders, de ‘Lichtjestocht’.

De VvE Hoflaan 22 voldeed graag aan dit verzoek (naast andere adressen op de Hoflaan en Catherina van Renneslaan). Dus werd er op 19 december in de tuin het decor van ‘de Herberg’ neergezet, sfeervol verlicht, waar leerkrachten van de Klimopschool een klein stukje uit het Kerstverhaal ten gehore brachten voor de groepjes van zo’n 7-10 leerlingen die telkens in het aardeduister langs kwamen wandelen. Bijgaande foto’s laten u proeven van de sfeer op die avond.

Een erg leuk initiatief en uitermate plezierige samenwerking tussen de school en de wijk!