ZOOM-sessie Veiligheid in de wijk De Parken

Hierbij treft u een samenvatting van de zoom bijeenkomst  van 31 maart jl. met onze wijkagent.

N.B. Marjan v.d. Meer is weg geroepen voor een incident in Hilversum en wordt vervangen door Justin van Velsen.
Carola van den Berg, onze buurtcoördinator van  de gemeente, is aanwezig.

Veiligheidstips:

  • Let op met ramen, ladders en stellages voor werkzaamheden die om het huis staan,  dit kan voor inbrekers een “uitnodiging” zijn.
  • Geen dure apparaten zichtbaar dicht bij een raam laten liggen (b.v. tablet, laptop, mobiele telefoon). Het intikken van de ruit is voldoende om ze te stelen.
  • Als het langer licht is vallen verdachte personen makkelijker op. Mensen die de hond uitlaten of gezamenlijk een wandeling maken blijf alert.
  • Neem contact op met politie of maak gebruik van b.v. een buurt-app voor het doorgeven van verdachte situaties.

Camera in beeld:
Via de website van de politie.nl wordt het project “camera in beeld” uitgelegd.
Kort gezegd: U kunt de politie helpen met het oplossen van incidenten, inbraken etc. met het ter beschikking stellen van uw camera beelden.
U kunt zich aanmelden bij “Camera in beeld.nl.
Op dit moment zijn er 7 adressen met 18 camera’s in de buurt geregistreerd. Om dit aantal uit te breiden zal de politie komende weken flyers gaan rondbrengen in de wijk, de wijkvereniging zal dit ondersteunen en hun medewerking verlenen.
N.B. : Ook een Ring deurbel kunt u opgeven.

Pand van het Leger des Heils:
De heer F. Vader is nieuwe vertegenwoordiger en contactpersoon. Er is contact geweest met leden van het bestuur van De Parken, de Politie (ook onze wijkagent) en de heer Vader. Het Leger des Heils wil incidenten voorkomen en de relatie met de wijk goed houden. Personen die betrokken zijn bij overlast en of incidenten zullen persoonlijk worden aangesproken door de heer Vader.
Mochten leden een melding willen doen over een bepaalde situatie belt u dan de politie er zal direct op worden gereageerd.

Pic Nic boodschappen service:
Na klachten van buurtbewoners heeft het bedrijf onderzoek gedaan en besloten onze wijk niet meer te gebruiken als aanvoer route voor andere klanten in Hilversum.

Unit 14:
Heeft een nieuw aanbod gemaakt dit staat op de website vermeld.
Een leuke geste is dat Unit 14 bij elke nieuwe deelnemer € 50,00 doneert aan de kinderboerderij De Hertenkamp.

On-line kennismaking met Mirjam van der Meer, wijkagent

Op donderdag 26 november jl. hebben leden van De Parken on-line kennis gemaakt met onze nieuwe wijkagent.

Mirjam is sinds 2013  actief bij de politie in Hilversum. Zij heeft de verantwoordelijkheid als wijkagent per 1 september dit jaar overgenomen van Friso de Jong  die zijn carrière bij de politie voortzet in zijn woonplaats Zwolle.

De on-line sessie bood de mogelijkheid voor de deelnemers om hun vragen te stellen en zorgen te delen. Een grote diversiteit aan onderwerpen passeerden dan ook de revu van onder andere hangjongeren, tot mogelijke handel in drugs, vuurwerk overlast, verlichting in en om het huis, straatverlichting en bermparkeren. 

Met betrekking tot de vraag wanneer je 112 kan en mag bellen gaf Mirjam het volgende aan. Bij  inbraak/poging tot inbraak, mishandeling, maar ook bij het  vermoeden van een drugsoverdracht (b.v. hoek Parklaan-Hoflaan), de aanwezigheid van verdachte personen of auto’s 112 bellen.

In andere situaties zoals b.v. vuurwerk overlast, overlast door hangjongeren etc. kan men 0900-8844 bellen.

Mirjam gaf ook aan om zoveel mogelijk gegevens te noteren zoals kentekens, persoonsbeschrijvingen etc. en dit door te geven aan de politie of aan haar.

Al met al een geslaagde kennismaking. Een event  dat we over een paar maanden zeker zullen herhalen!

Bas Esbach
Veiligheid en Verkeer
Wijkvereniging De Parken