Brief foutief parkeren

Beste leden,

Naar aanleiding van uw response op het onderzoek naar (potentieel) verkeersonveilige situaties (uitkomst nov 2019, zie nieuws) is gebleken dat men veel melding maakt van het foutief parkeren in de berm/groene voetpad. Het kan hier b.v. gaan om auto’ en containers bij een verbouwing. Om het groen in de wijk te behouden hebben wij een brief gemaakt om deze te verspreiden onder mensen die niet weten dat het parkeren in de berm niet mag.  Zoals aangekondigd op de ALV van 10 februari jl. is deze brief te downloaden van deze pagina om zelf uit te kunnen printen en te verspreiden.

Download de brief

ALV Wijkvereniging ‘De Parken’ maandag 11 februari om 19.30 uur

Beste leden,

Met veel plezier nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging De Parken op maandag 11 februari 2019 in ‘t Melkhuisje, Bussumergrintweg 58, Hilversum – inloop vanaf 19.30 uur.

De belangrijkste agendapunten zullen zijn:

  • Evaluatie 2018 
  • Benoeming nieuwe bestuursleden
  • Benoeming kascontrolecommissie 
  • Jaarplan 2019 

Bekijk hier de notulen van de vorige ALV en van de buitengewone ALV in juli.

Na de vergadering, die ongeveer een uur zal duren, biedt het bestuur een borrel aan. Kunt u alstublieft uiterlijk donderdag 7 februari laten weten of en met hoeveel u deelneemt? Dat kan per e-mail aan: evenementen@de-parken.nl.

Met vriendelijke groet, Jan-Willem Dekkers, 
Voorzitter Wijkvereniging De Parken.