Denk mee over de toekomst van Hilversum!

Met elkaar de route bepalen voor Hilversum in 2040

Net als alle steden in Nederland werkt ook de gemeente Hilversum aan een Omgevingsvisie en zet hiermee
actief koers naar haar toekomst. Centraal staat de vraag: Wat voor gemeente wil Hilversum in 2040 zijn?

UNIEKE STAD
Onze stad heeft een uniek karakter. Die rijk is aan historie en traditie, met een prettig leefklimaat en
mooie omgeving. Omringd door beschermde natuur is het een geliefde plek om te wonen, voor huidige en
toekomstige bewoners.

KEUZES
De ruimte is echter beperkt. Er is weinig ruimte voor extra woningbouw. De opgaven van de toekomst
komen ook op onze stad af, zoals verduurzaming, energietransitie en het verbeteren van de bereikbaarheid.
Hilversum staat voor boeiende, maar ook ingewikkelde opgaven en keuzes.

PUZZEL
Het gezamenlijke toekomstbeeld beschrijven we straks in de Omgevingsvisie. En zoeken daarbij naar
balans en samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en
cultureel erfgoed. Een puzzel die de gemeente samen met zoveel mogelijk Hilversummers wil leggen.

IEDEREEN KAN MEEDOEN
Iedere Hilversummer kan de komende maanden bijdragen. Buurtbewoners, ondernemers, jongeren,
verenigingen, initiatiefnemers, adviesraden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en het stadsbestuur:
ieder heeft een rol en de kans om bij te dragen.

BIJEENKOMSTEN
We organiseren voor iedere wijk sessies en vier themasessies. Uiteraard met respect voor de coronaregels.
Na de zomer diepen we de onderwerpen uit in het Atelier van de toekomst.

WWW.HILVERSUM2040.NL
Op de website www.hilversum2040.nl vind je alle informatie over de Omgevingsvisie en de kansen om mee
te kunnen praten. Je kunt hier ook jouw toekomstbeeld voor de stad achterlaten en in polls en enquêtes jouw
mening geven.

WAT DOEN WE MET DE OPBRENGST?
In oktober 2021 wordt alle inbreng in één of meer denkrichtingen samengebracht. In februari 2022 worden
deze voorgelegd aan de gemeenteraad. De denkrichting(en) zijn daarmee de basis voor de Omgevingsvisie.

DEEL JE TOEKOMST
Samen bepalen we de route voor Hilversum 2040. Meld je aan op www.hilversum2040.nl, deel je
toekomstbeeld en geef je op voor één voor de sessies.

DE AGENDA
Wijksessies, start 19.30 uur.

Centrumdinsdag 15 juni
Oostdinsdag 22juni
Zuidoostdinsdag 29 juni
Noordwestdinsdag 6 juli
Zuidwestdonderdag 17 juni*
Zuiddonderdag 24 juni
Meentdonderdag 1 juli
Noordoostdonderdag 8 juni

Themasessies, start 15.30 uur.

De kwaliteiten van Hilversum, gezondheid/inclusie, economiedinsdag 22 juni
Klimaat, water/bodem, economiedinsdag 29 juni
Gezondheid/inclusie/welzijn, economie, wonen/ demografiedonderdag 1 juli
Groen/biodiversiteit, mobiliteit, luchtkwaliteitdinsdag 6 juli

Deel jouw toekomst via: www.hilversum2040.nl