Evenementen

Jaarlijks organiseren wij als wijkvereniging verschillende evenementen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. We beginnen in januari of februari met een nieuwjaarsborrel in combinatie met de Algemene Leden Vergadering. In de zomer proberen we een groter evenement zoals een picknick of een filmavond op het Nimrodpark te organiseren. Voor komende zomer staat een ‘Diner en blanc’ gepland – de precieze datum hiervoor laten we binnenkort weten. Daarnaast worden er met enige regelmaat culturele uitstapjes georganiseerd, zoals een excursie naar Museum Hilversum of naar beeldentuin de Zanderij.

Hieronder een kleine impressie van evenementen van de afgelopen jaren: