Jaarverslag 2020

Ter voorbereiding op de ALV van 8 februari 2021 staat bijgaand het jaarplan 2020.

Lees het Jaarverslag 2020