Jaarverslag 2021 en voorstel wijziging Statuten

Ter voorbereiding op de ALV van 1 maart 2022 staat bijgaand het jaarverslag 2021.

Lees het Jaarverslag 2021

Tijdens de ALV zullen ook de wijzigingen van de Statuten worden behandeld.

Voorstel tot wijziging van de statuten