Nieuwsberichten

Achterlaten Deelscooters in Hilversum

De gemeente heeft een beslissing genomen op 18 mei jl. m.b.t. de mogelijkheden om deelscooters in Hilversum achter te laten. Hierbij treft u het ... Lees verder

Zomerborrel groot succes!

De Zomerborrel was een groot succes! Klik hier voor een impressie Lees verder

Algemene Ledenvergadering 1 maart 2022

Op Dinsdag 1 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Als de omstandigheden het toelaten dan zullen wij elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten ... Lees verder

Jaarverslag 2021 en voorstel wijziging Statuten

Ter voorbereiding op de ALV van 1 maart 2022 staat bijgaand het jaarverslag 2021. Lees het Jaarverslag 2021 Tijdens de ALV zullen ook de ... Lees verder

Hartelijk dank van leden nav Sinterklaas verrassing

Naar aanleiding van de Sinterklaas actie hebben wij van u leuke reacties ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor! Wij hebben genoten van alle attente berichtjes ... Lees verder

Hilversum 2040, mee praten op 22/11/2021

Meedenken over toekomst Hilversum is weer opgestart! Beste leden,  Het participatieproces voor de ontwikkeling van een Omgevingsvisie voor Hilversum is weer opgestart. De gemeente ... Lees verder

Wandeling door de buurt met de politie op 11 oktober 2021

Op maandag 11 oktober heeft De Parken een wandeling georganiseerd voor de leden om beter voorbereid te zijn en alerter te zijn op de ... Lees verder

Drempels Beethovenlaan en Mozartlaan aangepast

Naar aanleiding van de ervaringen en feedback heeft de gemeente in februari van dit jaar aangegeven (lees meer in deze brief over de aankondiging, ... Lees verder

4 en 5 mei viering Audiovisuele Wandelroute Villaparken en Trompenberg

Omdat 4 en 5 mei dit jaar opnieuw, door de lockdown, in kleine kring moet worden herdacht, heb ik besloten een audiovisuele wandelroute over ... Lees verder

ZOOM-sessie Veiligheid in de wijk De Parken

Hierbij treft u een samenvatting van de zoom bijeenkomst  van 31 maart jl. met onze wijkagent. N.B. Marjan v.d. Meer is weg geroepen voor ... Lees verder

On-line kennismaking met Mirjam van der Meer, wijkagent

Op donderdag 26 november jl. hebben leden van De Parken on-line kennis gemaakt met onze nieuwe wijkagent. Mirjam is sinds 2013  actief bij de ... Lees verder

Heeft u hulp nodig of wilt u juist helpen?

     Op dit moment ervaart u wellicht kleine of grote problemen in uw dagelijks leven, of wilt u juist anderen helpen. We brengen ... Lees verder

Brief foutief parkeren

Beste leden, Naar aanleiding van uw response op het onderzoek naar (potentieel) verkeersonveilige situaties (uitkomst nov 2019, zie nieuws) is gebleken dat men veel ... Lees verder