Nieuwsberichten

Bikken bij de Buren in Noordwest groot succes

Op woensdag 23 januari was ‘t “Alle Ballen Verzamelen” in Hilversum Noordwest. Onder leiding van buurtcoördinator Carola van den Berg werd voor de derde ... Lees verder

Brief Winkeltijdenverordening

Een nieuwe winkeltijdenorderening ligt tot en met 26 februari 2018 ter inzage in de digitale Burgerleeskamer op het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. In de ... Lees verder

Omgevingsplan voor het Noordwestelijk Villagebied

Beste leden van De Parken, Op de ALV in februari hebben wij het kort met u gehad over het voornemen van de gemeente om ... Lees verder

Notulen Algemene Ledenvergadering

Op 13 februari vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Wijkvereniging ‘De Parken’. Download de Notulen (pdf, 500kb) Lees verder

Informatieavond bouwplan ‘s-Gravelandseweg 147

Op 13 maart 2017 is er een informatieavond geweest waarop de bouwplannen voor ‘s-Gravelandseweg 147 zijn getoond. Tijdens deze inloopavond hebben wij drie bezoekers ... Lees verder

Terugkoppeling inloopavond Mozartlaan en Sweelincklaan

Terugkoppeling inloopavond Mozartlaan en Sweelincklaan dd 28.02.2017 – van Joost Volkers, landschapsarchitect BNT, gemeente Hilversum Vanaf de laatste week van april wordt in de ... Lees verder

Terugkoppeling bijeenkomst ‘Hart voor je Wijk’

Datum Bijeenkomst: 14 februari, Carola van den Berg, buurtcoördinator Noord-West. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over buurtoverstijgende onderwerpen zoals ‘communicatie over de ontwikkelingen binnen ... Lees verder