Omgeving

Zoals in de statuten is vastgelegd, is de vereniging met name gericht op het behoud van het karakter van de wijk. Een van de manieren waarop dit karakter kan worden aangetast, is door bouwwerken op te richten die niet passen of die anderszins ongewenst zijn in de wijk. Het doel is altijd een bouwwerk te krijgen dat in vormgeving en bouwvolume niet detoneert en een verrijking voor de buurt is. Door overleg met gemeente, projectontwikkelaars en architecten proberen wij te voorkomen dat er te dicht op de buren, te massaal of te hoog gebouwd wordt. Hierdoor kunnen we dikwijls al in een vroeg stadium ontwikkelingen bijsturen.

Voor het Noordwestelijk Villagebied, waarvan onze wijk deel uitmaakt, is in 2010 een bestemmingsplan vastgesteld waarin de regels voor bouwen gedetailleerd zijn vastgelegd. We raden bewoners met (ver)bouwplannen altijd aan om eerst met de meest betrokken buren te overleggen. Desgewenst kunnen de plannen ook aan het bestuur worden voorgelegd ter beoordeling. Daarnaast kan het bestuur leden adviseren en ondersteunen die een zienswijze of een bezwaarschrift tegen een aangevraagde of verleende omgevingsvergunning willen indienen. Het bestuur kan namens de vereniging zelf zulke zienswijzen en bezwaren indienen. Ook als de gemeente voornemens is af te wijken van wat in het bestemmingsplan is vastgesteld, kan het bestuur (juridische) actie ondernemen.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet gaat de gemeente een Omgevingsplan voor heel Hilversum opstellen, waarin bestaande en nieuwe regels op het gebied van bouwen en wonen zullen worden opgenomen. Hierover onderhoudt het bestuur nauw contact met de gemeente en de andere betrokken wijkverenigingen in het Noordwestelijk Villagebied en we houden de leden uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Op korte termijn staan er echter geen veranderingen gepland.

We spreken regelmatig met de gemeente over andere aspecten die het karakter van de wijk aangaan, zoals het onderhoud van lanen en wegen, de groenvoorzieningen en zaken als straatmeubilair en verlichting.

Mocht u suggesties hebben of vragen over bouwplannen of andere issues op het gebied van omgeving, neem contact op met Bas Esbach, voorzitter en verantwoordelijk voor omgeving. Mailadres: voorzitter@de-parken.nl.