Terugkoppeling bijeenkomst ‘Hart voor je Wijk’

Datum Bijeenkomst: 14 februari, Carola van den Berg, buurtcoördinator Noord-West.
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over buurtoverstijgende onderwerpen zoals ‘communicatie over de ontwikkelingen binnen gemeente Hilversum’. Hoe kunnen we de samenwerking, indien gewenst, versterken en ervoor zorgen dat we de achterban goed hierover kunnen informeren. Deze bijeenkomst was vooral verkennend en te peilen waar de behoefte liggen. Afgesproken is drie keer per jaar een bijeenkomst te organiseren.

Meegestuurde bijlagen: