Update – Omgevingsvisie Hilversum 2040

De gemeente Hilversum is bezig met de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor 2040. We zijn daarbij betrokken, er loopt een inspraakproces. Tegelijkertijd is er echter ‘gedoe’ omdat de gemeente ook al vrij vergaande voornemens heeft om 10,000 nieuwe woningen te bouwen in het kader van een samenwerking binnen het zgn. MRA (Metropool Regio Amsterdam). Sommige wijken/burgers – wij hebben dat gesteund – hebben bezwaren gemaakt tegen de wijze van besluitvorming c.q. de voornemens en dit heeft de invulling gekregen van een burgerinitiatief. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente deze week besloten om de besluitvorming rond de woningen/spoorgebied in het kader van de MRA voorlopig stop te zetten, om in te gaan op de vragen van het burgerinitiatief en die op te pakken in het op goede wijze vervolgen van de inspraakprocedure over de Omgevingsvisie. Doel is om in september/oktober een hernieuwd plan van aanpak voor die Omgevingsvisie aan de Raad aan te bieden.

Let op: dit is onze samenvatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, leest u alstublieft de bijgevoegde brief van de gemeente voor de details.