Veiligheid

Als wijkvereniging vinden wij wonen in een veilige omgeving zeer belangrijk. Wij besteden hier veel aandacht aan. Zo zijn wij een aantal jaren geleden de samenwerking met Securitas (voorheen Gooiland beveiliging) gestart om collectieve beveiliging voor onze wijk te organiseren. Wij raden u deelname aan deze collectieve beveiliging van harte aan, want hoe meer deelnemers er zijn, hoe meer surveillance auto’s door onze wijk kunnen rijden, hetgeen bijdraagt aan een veilige leefomgeving.

Ook hebben we periodiek overleg met onze wijkagent Friso de Jong:

Friso de Jong, wijkagent De Parken Hilversum

Twitter: @wijkagent_Jong
Instagram: Wijkagenten Hilversum Friso

Elke dinsdag van 15:00u – 16:00u is er spreekuur in het Medisch centrum Dudokpark, Hoge Naarderweg 3. Daar kunnen bewoners praten met de wijkagent, de buurtcoördinator, sociaal plein, maatschappelijk werk, wijkopbouwwerkster.

Vanuit Securitas Beveiliging is onze contactpersoon:

De Parken werkt samen met Securitas Beveiliging

Securitas Beveiliging

Als wijkvereniging hebben we een raamovereenkomst gesloten met Securitas Beveiliging, waar u gebruik van kunt maken.

Securitas Beveiliging heeft in de regio Gooi een grote trouwe klantenkring opgebouwd. In nauw overleg met wijkvereniging De Parken en de politie verzorgen zij vanaf mei 2005 succesvol de collectieve beveiliging en alarmopvolging/sleutelbeheer in de buurt uit. Het aantal inbraken is in de jaren met meer dan 80% gedaald en het gevoel van veiligheid fors gestegen.

De mobiele surveillant van Securitas rijdt dagelijks preventief binnen een straal van tien minuten in en door de buurt. Doel van onze collectieve dienstverlening is met zoveel mogelijk deelnemers in een beperkt gebied snelle alarmopvolging te realiseren (streven is 0-10 minuten). Bijkomend voordeel en aanvullend preventief is dat de surveillant in de genoemde uren ook als er geen alarm is door uw buurt rijdt, (kosteloos) reageert op assistentie-oproepen en eventuele bijzonderheden rapporteert en/of direct door meldt aan de Politie.

Alarmen worden 24 uur per dag opgevolgd. Voor elke opvolging worden kosten in rekening gebracht. In overleg met wijkvereniging De Parken, de politie en de individuele klanten gebruikt Securitas alle kennis, ervaring en creativiteit om de kwaliteit van de afgesproken dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden en daar waar mogelijk te verhogen. De servicedesk van Securitas (die de 12 surveillance-auto’s aanstuurt) is 24 uur per dag bereikbaar.

Securitas is onafhankelijk en werkt samen met diverse meldkamers en installateurs. Als u dit wenst kunnen zij u hierin volledig adviseren en van dienst zijn. Voor leden van De Parken gelden hiervoor ook collectieve kortingen.

Indien u wordt aangemeld door of via al een bestaande relatie van Securitas zal er voor beide een eenmalige instapkorting gelden van 10% op onze standaard jaarovereenkomst.

Omdat de beveiligingswens per klant verschillend is, kunt u ook (vrijblijvend) een afspraak met Securitas maken om uw specifieke situatie te bespreken. Tijdens zo’n gesprek kunnen alle mogelijkheden met u worden door genomen en kan Securitas – indien gewenst – een beveiligingspakket op maat aanbieden. Een gesprek neemt niet langer in beslag dan 45 minuten. U bent dan volledig op de hoogte van alle mogelijkheden.

Meer informatie: bezoek de website van Securitas Beveiliging