Verkeer

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt voor onze wijkvereniging. Daarom bespreken we regelmatig de verkeerstoestand met de gemeente en bekijken we of snelheidsremmende maatregelen kunnen worden toegepast. Ook de parkeersituatie is frequent onderwerp van gesprek. We zijn verheugd dat er in de afgelopen jaren de nodige maatregelen zijn ingevoerd die aantoonbaar tot lagere snelheden van het autoverkeer hebben geleid.

Lees hier het verslag van het contact met de gemeente over potentieel onveilige verkeerssituaties in De Parken

Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot de verkeersveiligheid of de inrichting van onze lanen, neemt u dan contact op met Guy Demuynck.