Verkeer

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt voor onze wijkvereniging. Daarom bespreken we regelmatig de verkeerstoestand met de gemeente en bekijken we of snelheidsremmende maatregelen kunnen worden toegepast. Ook de parkeersituatie is frequent onderwerp van gesprek. We zijn verheugd dat er in de afgelopen jaren de nodige maatregelen zijn ingevoerd die aantoonbaar tot lagere snelheden van het autoverkeer hebben geleid. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

–Beethovenlaan
De rotonde aan de Beethovenlaan ter hoogte van de Sweelincklaan heeft de snelheid op de Beethovenlaan met ruim 10 kilometer per uur verlaagd. In 2018 is de kruising van de Beethovenlaan/Rossinilaan met de Doodweg verhoogd aangelegd en is een drempel geplaatst tussen de Sweelincklaan en de Bachlaan. In 2019 wordt een tweede drempel geplaatst op het stuk tussen de Sweelincklaan en de Palestrinalaan.

–Bachlaan
Na jaren van gesprekken met bewoners van de Bachlaan en het bestuur van De Parken heeft de gemeente zes permanente sluizen geplaatst, voorzien van drempels. Deze sluizen werken snelheidsverlagend en verbeteren de veiligheid van overstekende fietsers.

–Project ‘Veilig naar school’
De Parken is betrokken geweest bij gesprekken met de gemeente en de scholen om de veiligheid rondom de scholen in onze wijk te verbeteren. Dit heeft tot de volgende maatregelen geleid:

  • Markeringen op het wegdek en waarschuwingsborden bij de drie scholen in onze buurt;
  • De parkeerzones bij de Mozarthofschool en de Klimopschool zijn opnieuw ingericht;
  • De Mozartlaan is eenrichtingsverkeer geworden vanaf de Sweelincklaan. Vlak voor het kruispunt met de Wisseloordlaan is een versmalling met drempel geplaatst;
  • Nieuwe parkeer- en stopverboden rondom de Godelineschool.

Voor 2019 staat een volledige herinrichting van de Bussummergrintweg op het programma. In 2020 volgt het kruispunt Rossinilaan/Verdilaan.

Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot de verkeersveiligheid of de inrichting van onze lanen, neemt u dan contact op met Bas Esbach.