Verslag van contact met gemeente over potentieel onveilige verkeerssituaties in De Parken

Beste leden,

Op basis van jullie feed-back heeft de gemeente samen met vertegenwoordiging van het bestuur alle gemelde situaties ter plekke bekeken.
Namens de gemeente waren aanwezig Raymond de Graaff (ruimtelijke ordening) en Jan Koops (politie), namens het bestuur Bas Esbach.
In algemene zin kunnen we melden dat de gemeente niet alleen snel heeft gereageerd op ons initiatief, maar ook betrokken overkwam en de gemelde situaties serieus nam.
In totaal hebben we 12 reacties ontvangen van de leden, waarbij sommige situaties meerdere keren gemeld werden.
De volgende situaties zijn bekeken en waar nodig vervolg acties afgesproken.

1: Mozartlaan

Niet volgen van de rijrichting op het éénrichtingstuk leidt tot onveilige situaties. 4x gemeld.

Reactie gemeente:
Gemeente zal komen handhaven.

2: “rotonde” Beethovenlaan/Mozartlaan

Je mag langs beide kanten rijden wat soms tot verrassingen leidt voor de verkeersdeelnemers. 2x gemeld

Reactie gemeente:
Het instellen van 1 richtingsverkeer in deze situatie werkt snelheid bevorderend, wat je zeker dicht bij de school niet wil. Daarnaast bestaat het risico dat een eventuele rotonde aanduiding genegeerd wordt wat extra risico oplevert.
Conclusie gemeente: huidige situatie handhaven

3: T-kruising voor Godelinde school

Verkeer passeert T-splitsing regelmatig aan verkeerde kant. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
In principe staan de borden goed en zijn ook goed leesbaar.
Conclusie gemeente: niet direct mogelijkheden om de situatie te verbeteren wat betreft aanpassingen in plaatsen borden etc., wel mogelijkheid tot handhavend optreden.

4: C van Renneslaan

Er wordt erg snel gereden tussen de Wisseloordstudio’s en de aansluiting op de Wisseloordlaan 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Er zal een snelheidsmeeting gedaan worden.

5: Hoflaan-ter hoogte kinderopvang

Er wordt erg snel gereden. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Er is eerder een snelheidsmeeting gedaan. Deze zal nogmaals worden bekeken om te bepalen of vervolg acties nodig zijn

6: Bisonlaan

Lastig uitrijden uitrit door bewoner door plaatsen parkeer kruis. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Situatie wordt/is in overleg met bewoner bekeken.

7: Bisonlaan-Blesboklaan

In de bocht gebeuren door weghelft overschrijding bijna ongelukken. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Een bocht heeft een snelheid remmend effect en het plaatsen van een streep voor weghelft aanduiding is in principe niet van toepassing in een 30km zone.

8: Blesboklaan

Er wordt te hard gereden. 1x gemeld.

Reactie gemeente:
Een snelheidsmeeting heeft uitgewezen dat een snelheid beperkende maatregel van toepassing kan zijn.
Dit project komt op de zogenaamde longlist van de gemeente en zal opgevolgd worden zodra het prioriteit krijgt of zodra er andere onderhoudsmaatregelen getroffen worden op bewuste weggedeelte. Als Parken zullen we hier op toezien.